Záhadný symbol nebo prostě ozdůbka?

Už několik let jsem se chystal, že navštívím vesničku nedaleko Řípu, kde měl být podle rodinných vzpomínek na evangelickém hřbitově náhrobek mého prapradědečka. Letos na podzim se mi naskytla příležitost, když jsem se v rámci cyklistické vyjížďky (která měla původně pouze zcela jiné účely) ocitl jen o vesnici vedle - a tuto příležitost jsem okamžitě využil.

Stařičká cyklistka na návsi mi ochotně poradila kudy ku hřbitovu a ten jsem pak poznal již zdálky. Zdá se totiž, že v podzimní čas se návštěvy hřbitovů docela nosí a před tímto bylo několik aut, lidé s květinami a podobně.

Samotná návštěva hřbitova byla velmi potěšující. Kromě hrobu prapradědečka jsem totiž našel i několik dalších hrobů, které by mohly být hroby mých předků, a také zřejmě několik hrobů příbuzných. Protože jsem ještě nenašel čas hrabat se v matrikách, tak si tím nejsem úplně jist, ale údaje na hrobech zatím s mně dostupnými údaji sedí.

Jeden z hrobů by podle všeho mohl patřit mému praprapradědečkovi, tchánovi prapradědečka kvůli kterému jsem na hřbitov původně jel. A na tomto hrobu je výzdoba, kterou se mi nedaří interpretovat. Klasickým křížům, kalichům a holubicím rozumím, ale zde si nejsem jist, jedná-li se o nějaký náhodný motiv či má-li plastika něco znamenat.

Proto se tímto obracím na internetovou veřejnost: Pokud bys náhodný návštěvníku tušil, oč se jedná, dej mi prosím vědět na adresu jero@zvano.net

Za veškeré nápady předem děkuji.Text je asi z fotografie nepříliš čitelný,. Sám jsem si ho neopsal, ale z jiné ho (snad) dokáži rozluštit. Nezdá se ovšem, že by ukrýval nějaký klíč, je tam jméno, povolání, bydliště, věk, datum úmrtí a vzkaz, ať s praprapradědečkem ještě počítáme:


----
Zde v Pánu odpočívá
Jiří Vaněk
rolník v Mileticích
zemřel 17. dubna 1873 v 50. roků věku svého
Vím, že Vykupitel můj živ jest a že v den nejposlednější z mrtvých vstanu a v těle svém uzřím Boha.
----